Категорія Публікації

Словник банківських термінів та економічних понять

Аваль Вексельну поруку, щодо якої застосовується вексельне право. Аванс Грошова сума, що видається в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності. АвізоУ банківській, комерційній, бухгалтерській практиці – повідомлення, що посилається одним контрагентом іншому, про зміни в стані взаємних розрахунків або про переведення грошових сум, посилці товар активиМайно підприємств, до складу якого входять основні засоби, інші довгострокові вкладення (включаючи нематеріальні активи), оборотні кошти, фінансові активи. акцептЗгода зобов’язаного особи оплатити платіжну вимогу і таким чином зробити передбачені контрактом розрахунки з постачальником продукції. Акцептна форма розрахунків передбачає пред’явлено акцизНепрямий податок, що включається в ціну товару і оплачувану покупцем. АкціїЦінні папери, випущені акціонерними товариствами та вказують на частку власника (утримувача) в капіталі цього товариства, що дають право їх власнику на отримання прибутку у вигляді дивіденду,Аудиторська діяльністьДіяльність незалежного позавідомчого фінансового контролю. Аудит (незалежний фінансовий контроль) здійснюють спеціалізовані аудиторські фірми і служби. Контрольні та консульБанки-кореспондентиБанки, що виконують на основі кореспондентського договору доручення один одного щодо платежів і розрахунків через спеціально відкриті рахунки або через рахунки банків кореспондентів в третьому банку.Банківська гарантіяПисьмове зобов’язання, що дається банком або іншою кредитною установою, або страховою організацією (гарант) на прохання іншої особи (принципал), сплатити кредитору принципала (бенефіціарБанківський переказДоручення однієї особи (перевододателя) банку перевести певну суму на користь іншої особи (одержувача переказу). Банк, який прийняв доручення на переказ, виконує його через свого корреБанкоматЕлектронно-механічний пристрій, призначений для видачі / прийому готівки та отримання Держателем картки додаткових послуг Банку за допомогою картки.банкрутствоНездатність боржника задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов’язкові платежі в бюджет і в позабюджетні фонди.бартерна угодаБезвалютний, але оцінений і збалансований обмін товарами, що оформляється єдиним договором (контрактом).безготівкові розрахункиРозрахунки між організаціями, вироблені шляхом перерахування банком суми з рахунку організації боржника на рахунок організації-кредитора за розрахунковими документами в безготівковому порядку. платежіБезконтактна карткаКарта з технологією Visa PayWave / MasterCard PayPass / UnionPay QuickPass, яка дозволяє здійснювати Безконтактні операції в ТСП та інших пристроях.Безконтактна операціяОперація з використанням Картки, здійснювана шляхом піднесення (прикладання) Карти до пристрою, що підтримує безконтактну технологію проведення операції. Сума безконтактної операціїбіржа товарнаКомерційне підприємство, регулярно функціонуючий ринок однорідних товарів з певними характеристиками.біржа фондоваОрганізований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів. Основними функціями фондової біржі є мобілізація тимчасово вільних грошових коштів через продаж цеблокування картки